Raport z badania

Pobierz raport

 

  • Z jednej strony ekscytacja i oczekiwanie, z drugiej obawa i niepokój – to główne emocje towarzyszące Dzieciom w związku z rozpoczęciem szkoły.
 
  • Nauczyciele częściej niż Opiekunowie dostrzegają u Dzieci trudne emocje (obawę i niepokój).

 

  • 1/3 Opiekunów nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony przedszkola czy szkoły w przygotowaniu Dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

  • Zaledwie co piąty Opiekun otrzymał od przedszkola informacje, jak wspierać emocjonalnie Dziecko, podczas gdy takiego wsparcia oczekuje aż 64% Opiekunów.

 

  • Opiekunowie czują się osamotnieni i zdani na siebie w procesie przygotowania Dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Nie mają pełnej wiedzy, co w tym zakresie robią Nauczyciele. Brakuje skutecznej i rzetelnej komunikacji między Opiekunami i Nauczycielami.

 

  • Zaledwie 30% Opiekunów i 50% Nauczycieli pozytywnie ocenia system edukacji w Polsce.