Polityka prywatności

§1 Zasady ogólne

 1. Sprzedawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Klientów oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

 

§2 Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klientów nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
 2. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, podaje przy składaniu zamówienia wymagane dane osobowe swoje oraz dziecka.
 3. Klient korzystający z formularza kontaktowego podaje swoje dane osobowe przy korzystaniu z tej usługi.

 

§3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient, korzystający z formularza kontaktowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi.
 2. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz oświadcza, że jest upoważniony do udzielenia zgody na przetwarzanie podanego przez niego danych osobowych dziecka.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest konieczne dla realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Klientów osobom  trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

 

§5 Prawa Klienta

 1. Klient ma w każdym czasie wgląd do podanych danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.

 

§6 Inne informacje o Klientach i Usługach

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Klientach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług i doskonalenia funkcjonalności Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania usług i treści Sklep internetowego do indywidualnych potrzeb Klientów.
 3. W ramach wykorzystywania „cookies” Sprzedawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Kliencie:
 4. lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  1. IP urządzenia dostępowego,
  2. nazwy hostów,
  3. szybkość połączenia,
  4. czas spędzony w Sklep internetowym,
  5. rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  6. sposób wejścia na strony Sklepu internetowego i ich wyświetlania,
  7. odwiedzane podstrony Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.
 6. Sprzedawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Klientach stanowią:
  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).